Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020r.

Informacje o Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

znajdują się na stronie

Państwowej Komisji Wyborczej

 

I n f o r m a c j e:

I n f o r m a c j e  K o m i s a r z a  W y b o r c z e g o  w  K o n i n i e  I I