RIG.271.1.2020 Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni przedmiotowych i szkolnych pracowni specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kłecku i Szkole Podstawowej w Dębnicy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty