RIG.271.16.2020 Usługa dowozu posiłków i materiałów do realizacji zajęć do miejsc zamieszkania podopiecznych Dziennego Domu Pomocy „Senior+”

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 Ustawy PZP

Informacja o zawarciu umowy na podstawie art. 67 ust. 13 Ustawy PZP