Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy SOŚ.6220.02.2021

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu wiercenia powyżej 100 m na terenie działki o nr ewid. 44/2, obręb Kamieniec, gm. Kłecko oraz wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h