Gmina Kłecko
Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500001676-N-2017 z dnia 29-06-2017 r.
Kłecko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534040-N-201
Data: 16/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kłecko, Krajowy numer identyfikacyjny 631259465, ul. ul. Dworcowa  14, 62-270  Kłecko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614270125, e-mail przetargi@klecko.pl, faks 614270221.
Adres strony internetowej (url): www.klecko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-03, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-05, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych