Gmina Kłecko
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540141824-N-2020 z dnia 31-07-2020 r.
Kłecko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 568567-N-2020
Data: 30/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kłecko, Krajowy numer identyfikacyjny 63125946500000, ul. ul. Dworcowa  14, 62-270  Kłecko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614270125, e-mail przetargi@klecko.pl, faks 614270221.
Adres strony internetowej (url): http://bip.klecko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-14, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-17, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych