Gmina Kłecko
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540538850-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.
Kłecko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 762567-N-2020
Data: 04/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kłecko, Krajowy numer identyfikacyjny 63125946500000, ul. ul. Dworcowa  14, 62-270  Kłecko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614270125, e-mail przetargi@klecko.pl, faks 614270221.
Adres strony internetowej (url): http://bip.klecko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 20 01 30 tworzywa sztuczne
W ogłoszeniu powinno być: 20 01 39 tworzywa sztuczne

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych